Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 35–35 | Cite as

Uit de knel

  • Annemarie van Dijk
Article
  • 296 Downloads

Samenvatting

‘Op mijn tiende heb ik gebroken met mijn vader. De beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Hij spoort niet, is nooit een echte vader geweest. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik vijf was. Een vechtscheiding was het, inclusief rechtszaken. Mijn drie jaar jongere zusje en ik bleven bij onze moeder wonen, maar moesten in de weekenden naar onze vader. Daar zagen we enorm tegenop.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Annemarie van Dijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations