Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 34–34 | Cite as

Wie leest wat

  • Karina Schaapman
Article
  • 108 Downloads

Samenvatting

‘Kinderen zijn bijzonder goed in het maskeren van problemen bij hen thuis. Dat is me vooral bijgebleven van het autobiografische Zonder moeder. Karina Schaapman en haar Indische moeder zijn buitenbeentjes in hun woonplaats. Na de scheiding van Karina’s ouders moeten zij van de bijstand zien rond te komen. Wanneer

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Karina Schaapman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations