Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 34–34 | Cite as

Wie leest wat

  • Karina Schaapman
Article
  • 105 Downloads

Samenvatting

‘Kinderen zijn bijzonder goed in het maskeren van problemen bij hen thuis. Dat is me vooral bijgebleven van het autobiografische Zonder moeder. Karina Schaapman en haar Indische moeder zijn buitenbeentjes in hun woonplaats. Na de scheiding van Karina’s ouders moeten zij van de bijstand zien rond te komen. Wanneer

‘Kinderen zijn bijzonder goed in het maskeren van problemen bij hen thuis. Dat is me vooral bijgebleven van het autobiografische Zonder moeder. Karina Schaapman en haar Indische moeder zijn buitenbeentjes in hun woonplaats. Na de scheiding van Karina’s ouders moeten zij van de bijstand zien rond te komen. Wanneer haar moeder ernstig ziek wordt, staat de dertienjarige Karina er alleen voor. Ze eet slecht en loopt rond in vieze, stinkende kleding.

Dat er niemand ingreep, vond ik verbazingwekkend toen ik dit boek voor het eerst las. Ik werkte toen nog niet in de jeugdzorg. Nu weet ik beter dat kinderen flexibel zijn, loyaal naar hun ouders en situaties op een luchtige manier kunnen goedpraten. Volwassenen krijgen daardoor moeilijk grip op wat er echt speelt. Problemen van kinderen kunnen zo lang onder de radar blijven. Zoals die van het negenjarig jongetje dat ik jaren terug ontmoette. Hij was vrolijk en aardig. Hoewel zijn moeder door haar beperkingen niet goed voor hem kon zorgen en oma vooral die taak op haar nam, leek het hem goed te gaan. Totdat oma haar rol plotseling niet meer kon vervullen en het jongetje in de crisisopvang terechtkwam. Hij sloeg het opvanghuis kort en klein, zoveel agressie was er in hem verscholen. Dat kinderen met hun problemen niet bij een volwassene terechtkunnen, vind ik heel triest.

Dit soort situaties kunnen worden voorkomen als de jeugdhulpverlening goed samenwerkt met het consultatiebureau, de kinderopvang en de school. Kinderen brengen daar veel tijd door, dus op die plekken heb je de meeste kans om signalen op te vangen als er iets mis dreigt te gaan in de ontwikkeling of opvoeding. Maar het gaat er ook om dat onderwijzers of huisartsen hun ‘niet-pluisgevoel’ bespreekbaar durven te maken. Zoals de directeur van Karina’s middelbare school die doorvraagt als zij elke dag heel vroeg op school is. Dan blijkt dat ze zo min mogelijk in de buurt wil zijn van haar vader, bij wie ze na het overlijden van haar moeder moest gaan wonen en die haar mishandelt. Dankzij de oplettendheid van de schooldirecteur komt Karina in een pleeggezin terecht.

Open image in new window

Ruud Stevens (56) bestuurder Juvent: Zonder moeder

Omdat tijdig signaleren en de juiste ondersteuning bieden zo belangrijk zijn, werken onze pedagogisch medewerkers steeds vaker op scholen. Als professionals elkaar kennen, bespreken ze eerder situaties met elkaar die niet goed voelen. Dat helpt om sneller de juiste ondersteuning te kunnen geven aan het kind of de ouders. Er wordt nu eerder aan de bel getrokken dan in de jaren zeventig en tachtig waarin Karina Schaapman opgroeide. Toch moeten we alert blijven.’ (MvM)

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Karina Schaapman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations