Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 32–33 | Cite as

Samen oplossingen zoeken

Van het programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming
  • Mayke Calis
Article
  • 73 Downloads

Samenvatting

Hoe kunnen jeugdhulpverleners nóg professioneler werken? Hoe beleven jongere en gezin de hulp? Wat gaat goed en wat nog niet? Drie ervaringsdeskundigen, Chantal (21), Anne (22) en Sylvia (37), praten met jeugdhulpverlener Timo Schopmeijer (31) en vertrouwenspersoon Annemieke Spijker (48).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Mayke Calis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations