Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 30–31 | Cite as

‘Geen slaaf van mijn prestatiedrang’

  • Annet Reusink
De jeugd van Maarten van der weijden

Samenvatting

Zwemmer Maarten van der Weijden had zich nog maar net losgemaakt van zijn prestatiegerichte vader, toen hij op zijn negentiende leukemie kreeg. Een paar jaar later won hij goud op de Olympische Spelen in Beijing.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Annet Reusink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations