Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 28–29 | Cite as

Toezicht op hulpverlening schiet doel voorbij

 • Thomas van Andel
 • Sigrid van de Poel
 • Lobke van Rijn
Jeugdbescherming

Samenvatting

Stop met al die vormen van toezicht op jeugdbescherming. Dat brengt te veel eisen en administratie met zich mee. Kwaliteit van de begeleiding moet centraal staan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Thomas van Andel
  • 1
 • Sigrid van de Poel
  • 1
 • Lobke van Rijn
  • 1
 1. 1.Jeugdbescherming Regio AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations