Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 26–27 | Cite as

Relatie kan recidive helpen voorkomen

  • Merel van Dorp
Wetenschap en praktijk
  • 87 Downloads

Samenvatting

Soms zitten wetenschappers en jeugdzorgwerkers op één lijn, soms verschillen hun visies. Over onderzoeksresultaten en de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk. Deze keer: romantische relaties tegen recidive.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Merel van Dorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations