Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 22–25 | Cite as

De kracht van de kroeg

  • Sylvia Verhulst
Reïntegratie van jongeren
  • 21 Downloads

Samenvatting

Jongeren die een reïntegratietraject doen bij Brouwerij en Proeflokaal De Prael, weten dat ze daar echt nodig zijn. Dat werkt.

Deelneemster Hiçran: ‘Ik stress me dood om hier op tijd te komen.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Sylvia Verhulst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations