Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 19–19 | Cite as

Het fietsslot van Baris

  • Semra Aytemur
Voor de rechtbank
  • 741 Downloads

Samenvatting

Baris wordt ervan verdacht dat hij een gestolen fiets heeft gekocht. Daarvan raakt hij compleet overstuur. Zijn vader voelt zich schuldig en de politie schaamt zich.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Semra Aytemur
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations