Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 16–18 | Cite as

Dakloze jongeren: wel gezien, niet geholpen

  • Mayke Calis
Directeur stichting zwerfjongeren hella masuger
  • 278 Downloads

Samenvatting

Sinds 2006 probeert de Stichting Zwerfjongeren Nederland te voorkomen dat jongeren op straat belanden. Toch is het aantal dakloze jongeren sindsdien gestegen. Directeur Hella Masuger: ‘Klopt een jongere bij de gemeente aan voor hulp? Geef hem tien schouderklopjes en onderneem direct actie.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Mayke Calis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations