Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 14–14 | Cite as

Eva

  • Fokko Witteveen
Column
  • 140 Downloads

Samenvatting

In de vroege ochtend, als ik onze labrador Vito uitlaat, wandel ik in ons Achterhoekse dorp steevast langs een huis waar enkele gehandicapte kinderen en volwassenen begeleid wonen. In de tuin staat een metershoge schommel. Een stalen constructie die piept en kraakt, wat tot in de wijde omtrek is te horen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Fokko Witteveen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations