Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 10–14 | Cite as

Thuis in het gezin van een ander

  • Dana Ploeger
Kleinschalige opvang
  • 265 Downloads

Samenvatting

Gezinshuizen, duo- of forensische pleegzorg, driehuizen, projectgezinnen. Een greep uit de bonte variatie aan kleinschalige opvang, nu de residentiële opvang wordt afgebouwd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Dana Ploeger
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations