Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 8–9 | Cite as

De boel de boel

  • Bohn Stafleu van Loghum
Article
  • 8 Downloads

Samenvatting

‘Na een jaar blokfluitles als zesjarige, ben ik op mijn zevende orgel gaan spelen. Als veertienjarige leek een gitaar me ook wel wat – het bandje waarin ik toetsen speelde had een bassist nodig, dus kocht ik van mijn spaargeld een basgitaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations