Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 7–7 | Cite as

Opleidingen sluiten aan bij nieuwe praktijk

  • Sigrid Starremans
De stelling
  • 237 Downloads

Samenvatting

‘Studenten hebben tegenwoordig andere competenties nodig dan voor de transitie. Denk aan: ondernemend zijn, met verschillende mensen kunnen samenwerken, creatief oplossingen kunnen bedenken. Op Windesheim hebben we daar de afgelopen twee jaar over nagedacht en stappen in gezet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Sigrid Starremans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations