Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 4–6 | Cite as

Wat speelt

  • Merel van Dorp
  • Dana Ploeger
Article
  • 56 Downloads

Samenvatting

Verplicht melden bij ernstig huiselijk geweld en een sterkere adviesrol voor Veilig Thuis, dat tevens in de gaten houdt of gemelde kinderen blijvend veilig zijn. Dat adviseert Jan-Dirk Sprokkereef.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Merel van Dorp
    • 1
  • Dana Ploeger
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations