Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 3–3 | Cite as

Ingrijpend

  • Merel van Dorp
Article
  • 268 Downloads

Samenvatting

Met mijn zoon Ivan (9) en zijn teamgenootje K. rijd ik terug van de voetbalwedstrijd. We praten over hoe oneerlijk het voelt als de scheids niet ziet hoe iemand jou tackelt. Ivan en K. stonden net op het veld nog te stampen van woede, want die scheids was dus ‘vet partijdig’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Merel van Dorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations