Skip to main content

Chantal, de digitale assistente

Samenvatting

Chantal de digitale doktersassistente ondersteunt praktijken met diverse taken, zoals de initiële anamnese en het inplannen van afspraken of het aanvragen van herhaalmedicatie. Praktijken kunnen haar beschikbaar maken via een live chatvenster op hun website. Ze is dan 24 uur per dag, 7 dagen per week ‘aanspreekbaar’. Idealiter is Chantal gekoppeld aan het HIS, zodat er zoveel mogelijk processen geautomatiseerd kunnen worden.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Michael Kuntzel.

Additional information

Luco JP, Kuntzel M. Chantal, de digitale doktersassistente. Huisarts Wet 2020;63(12):76. DOI:10.1007/s12445-020-0933-x.

Mogelijke belangenverstrengeling: JL en MK werken voor Zaurus, de uitgever van Chantal.

https://zaurus.nl/chantal/

Dit is een bijdrage in de rubriek Best practice die een platform biedt voor innovatieve ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Luco, J., Kuntzel, M. Chantal, de digitale assistente. Huisarts Wet 63, 76 (2020). https://doi.org/10.1007/s12445-020-0933-x

Download citation