Nieuws onderzoek naar The Box ‘Stevit’

Online CVRM-zorg thuis

Samenvatting

Hedendaagse technologie kan uitkomst bieden bij het ontlasten van de chronische zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. In het project The Box worden live consulten vervangen door digitale monitoring en videoconsulten.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1.

  Hodgkinson J, Mant J, Martin U, Guo B, Hobbs FD, Deeks JJ, et al. Relative effectiveness of clinic and home blood pressure monitoring compared with ambulatory blood pressure monitoring in diagnosis of hypertension: systematic review. BMJ 2011;342:d3621.

 2. 2.

  McManus RJ, Mant J, Franssen M, Nickless A, Schwartz C, Hodgkinson J, et al. Efficacy of self-monitored blood pressure, with or without telemonitoring, for titration of antihypertensive medication (TASMINH4): an unmasked randomised controlled trial. Lancet 2018;391:949-59.

 3. 3.

  Treskes RW, Van Winden LAM, Van Keulen N, Van der Velde ET, Beeres S, Atsma DE, et al. Effect of smartphone-enabled health monitoring devices vs regular follow-up on blood pressure control among patients after myocardial infarction: a randomized clinical trial. JAMA Netw open 2020;3:e202165.

 4. 4.

  Stevenshof Vitaal, https://stevenshofvitaal.nl, geraadpleegd 21 mei 2020.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Nicoline van Hattem.

Additional information

Van Hattem NE. Nieuw onderzoek naar The Box ‘Stevit’. Online CVRM-zorg thuis. Huisarts Wet 2020;63(12):100. DOI:10.1007/s12445-020-0895-z.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Hattem, N. Nieuws onderzoek naar The Box ‘Stevit’. Huisarts Wet 63, 100 (2020). https://doi.org/10.1007/s12445-020-0895-z

Download citation