Skip to main content

Sporten in de zwangerschap

We’re sorry, something doesn't seem to be working properly.

Please try refreshing the page. If that doesn't work, please contact support so we can address the problem.

Samenvatting

Vrouwen die zwanger zijn, vragen nogal eens aan de huisarts of ze tijdens de zwangerschap mogen sporten en welke sporten dan geschikt zijn. Aangezien fysieke inspanning de cardiorespiratoire fitheid verbetert en het risico op obesitas en geassocieerde zwangerschapscomplicaties vermindert, is het voor elke gezonde zwangere vrouw verstandig om matig-intensief te bewegen. Ook hardlopen of cardiofitness kan worden gedaan, mits er geen contra-indicaties zijn.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Just Eekhof.

Additional information

Imami S, Kruis A, Schoots E, Eekhof J. Sporten in de zwangerschap. Huisarts Wet 2020;63(3):45-9. DOI:10.1007/s12445-020-0521-0.

Deze bijdrage in de serie Kleine kwalen is een bewerkte versie van het hoofdstuk dat eerder gepubliceerd is in het boek ‘Kleine kwalen en alledaagse klachten tijdens de zwangerschap’ onder redactie van Just Eekhof, Sjoerd Bruggink, Marissa Scherptong-Engbers, Annemarije Kruis en Tobias Bonten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2020. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Imami, S., Kruis, A., Schoots, E. et al. Sporten in de zwangerschap. Huisarts Wet 63, 45–49 (2020). https://doi.org/10.1007/s12445-020-0521-0

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12445-020-0521-0