Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 9, pp 42–43 | Cite as

1,8

Reactie namens de werkgroep en ondersteunende verenigingen
 • Yvo SmuldersEmail author
 • Joan Meeder
 • Jako Burgers
 • Arno Hoes
Opinie
 • 62 Downloads

Samenvatting

In dit H&W-nummer reageren diverse auteurs op de in het voorjaar van 2019 verschenen herziene NHG-Standaard/multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement. De kritiek spitst zich toe op de LDL-cholesterolstreefwaarde van 1,8 mmol/l bij een relatief beperkt deel van de statinegebruikers: mensen jonger dan 70 jaar met een eerder doorgemaakte hart- en vaatziekte. Dat is opmerkelijk, want bij bijvoorbeeld verhoogde bloeddruk waren de afwegingen over de streefwaarden veel complexer, speelt polyfarmacie een beduidend grotere rol en gaat overbehandeling veel vaker gepaard met gezondheidsschade dan bij een verhoogd cholesterol. Dat maakt de discussie niet minder waardevol, maar we moeten oppassen dat de balans niet zoekraakt. Veel andere onderwerpen in de richtlijn verdienen minstens zoveel aandacht en discussie.

Literatuur

 1. De literatuur staat bij dit artikel op www.henw.org.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Yvo Smulders
  • 1
  Email author
 • Joan Meeder
  • 2
 • Jako Burgers
  • 3
 • Arno Hoes
  • 4
 1. 1.InternistAmsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Interne GeneeskundeAmsterdamNederland
 2. 2.CardioloogVieCuri Medisch CentrumVenloNederland
 3. 3.HuisartsNederlands Huisartsen GenootschapUtrechtNederland
 4. 4.Klinisch epidemioloogUMC Utrecht/Universiteit Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns GeneeskundeUtrechtNederland

Personalised recommendations