Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 9, pp 3–3 | Cite as

Risico van het vak

  • Ivo Smeele
Redactioneel
  • 87 Downloads

Samenvatting

Zelden was er zoveel commotie over een richtlijn als over de CVRM-richtlijn: in de media en in de beroepsgroep gonst het. Een richtlijn van 498 pagina’s waarbij echt aan alles is gedacht: opportunistische screening, streefwaarden met aandacht voor ander beleid bij jongeren en ouderen, behandelschema’s, verwijscriteria, voorlichting en zelfs een, zij het wat kort, implementatieplan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Ivo Smeele
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations