Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 9, pp 6–13 | Cite as

Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 27 Downloads

Samenvatting

Twee jaar na een intensief afvalprogramma is een derde van de deelnemers met diabetes mellitus type 2 (DM2) nog in remissie. Dat blijkt uit een recente update van een Brits eerstelijnsonderzoek onder obese, niet-insulineafhankelijke, recent gediagnosticeerde patiënten met DM2. Eerdere resultaten na 12 maanden lieten zien dat indertijd nog de helft van de deelnemers in remissie was.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations