Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 9, pp 19–22 | Cite as

Woudschoten 2019

Huisartsgeneeskundige kernwaarden en kerntaken herijkt
 • Henriëtte van der Horst
 • Rob Dijkstra
Beschouwing
 • 27 Downloads

Samenvatting

Op 21 januari 2019 vond in Woudschoten na zestig jaar een tweede conferentie plaats waarin de kernwaarden en kerntaken van de huisartsgeneeskunde gepresenteerd werden. De aanloop naar deze conferentie was een ambitieus, breed gedragen proces waarin ruim duizend huisartsen in denksessies een twaalftal strategische thema’s bespraken, gevolgd door algemene enquêtes onder huisartsen, aios en een burgerpanel. De herziene kernwaarden die uit dit proces naar voren kwamen, zijn aanscherpingen van de drie kernwaarden die zestig jaar geleden werden geformuleerd: ‘integraal, continu en persoonlijk’ werd ‘persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk’. Als de vijf kerntaken werden benoemd: medisch-generalistische zorg, spoedzorg, terminale zorg, preventie en coördinatie.

Literatuur

 1. 1.
  Huygen FJA. NHG-Quo Vadis? (2). Huisarts Wet 1959;3:12-4.
 2. 2.
 3. 3.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Henriëtte van der Horst
  • 1
 • Rob Dijkstra
  • 2
 1. 1.Huisarts, voormalig bestuursvoorzitterNederlands Huisartsen GenootschapUtrechtNederland
 2. 2.Huisarts, hoogleraar HuisartsgeneeskundeAmsterdam UMC, locatie VUmcAmsterdamNederland

Personalised recommendations