Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 9, pp 62–62 | Cite as

Vastleggen van BMRO-dragerschap in het HIS

  • M. F. ZonneveldEmail author
  • E. H. C. Bastiaanssen
NHG
  • 40 Downloads

Samenvatting

In het artikel ‘Bijzonder resistente micro-organismen in de eerste lijn’ wordt als meest praktische oplossing aanbevolen om BRMO-dragerschap te registreren onder een episode met ICPC-code A99.02 (Dragerschap met risico voor nageslacht/omgeving), waarbij u de episode kunt voorzien van attentiewaarde. Deze oplossing is echter niet ideaal. Het dossieronderdeel ‘Profylaxe en voorzorg’ past beter.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Wetenschappelijk medewerker programma Informatisering HuisartenzorgNHG, afdeling InformatiseringUtrechtNederland
  2. 2.Senior wetenschappelijk medewerker NHGNHG, afdeling InformatiseringUtrechtNederland

Personalised recommendations