Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 9, pp 34–35 | Cite as

LDL: hoe lager, hoe duurder

 • Folkert van BruggenEmail author
Opinie
 • 50 Downloads

Samenvatting

In de derde herziening van de multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is de streefwaarde voor LDL-cholesterol bij patiënten jonger dan 70 jaar met vaatlijden verlaagd naar 1,8 mmol/l. Hierdoor zal het gebruik van PCSK9-remmers fors toenemen en dat gaat per jaar honderden miljoenen extra kosten.

Literatuur

 1. 1.
  Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM). Utrecht: Federatie van Medisch Specialisten, 2019. https://richtlijnendatabase.nl, geraadpleegd juli 2019.
 2. 2.
  De Backer G, Jankowski P, Kotseva K, Mirrakhimov E, Reiner Ž, Rydén L, et al. Management of dyslipidaemia in patients with coronary heart disease: Results from the ESC-EORP EUROASPIRE V survey in 27 countries. Atherosclerosis 2019;285:135-46.
 3. 3.
  Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, Honarpour N, Wiviott SD, Murphy SA, et al. Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. N Engl J Med 2017;376:1713-22.
 4. 4.
  Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, Bhatt DL, Bittner VA, Diaz R, et al. Alirocumab and cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome. N Engl J Med 2018;379:2097-107.
 5. 5.
 6. 6.
  De Boer AR, Van Dis I, Visseren FLJ, Vaartjes I, Bots ML. Harten vaatziekten in Nederland: Cijfers over risicofactoren, hartinterventies, ziekte en sterfte. Den Haag: Hartstichting, 2018.
 7. 7.
  Kaasenbrood L, Boekholdt SM, Van der Graaf Y, Ray KK, Peters RJ, Kastelein JJ, et al. Distribution of estimated 10-year risk of recurrent vascular events and residual risk in a secondary prevention population. Circulation 2016;1341419-29.
 8. 8.
  Lambooij AC. Cholesterolverlaging door PCSK9-remmers. Huisarts Wet 2018;61:18-20.
 9. 9.
 10. 10.
  Deckers JW, Simoons ML. Laat de streefwaarden voor LDL-cholesterol los. Ned Tijdschr Geneeskd 2014;158:A7385.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Huisarts en promovendusUniversitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Huisartsgeneeskunde en OuderengeneeskundeGroningenNederland

Personalised recommendations