Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 9, pp 30–33 | Cite as

LDL naar 1,8: geen evidence, wel bijwerkingen en belangen

 • Loes de Kleijn
 • Stan ChudyEmail author
 • Hevy Hassan
 • Noraly Heshof
 • Petra Meerkerk
 • Rob Strijkers
 • R. van der Knaap
 • R. Zegers
 • M. J. Dam-Rehorst
 • B. Schouten
 • M. J. Bos
 • C. Sijbom
 • H. Rijkels-Otters
Beschouwing
 • 87 Downloads

Samenvatting

De herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) deed de afgelopen maanden veel stof opwaaien. Vooral de nieuwe streefwaarde van het LDL-cholesterol heeft geleid tot een stevig debat. Wij betwijfelden of er wel een wetenschappelijke onderbouwing is voor het verlagen van de streefwaarde. Aanvullend literatuuronderzoek ondersteunde deze opvatting. Er is daarom volgens ons gegronde reden om van de herziene richtlijn af te wijken en de oude streefwaarde te handhaven.

Literatuur

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Loes de Kleijn
  • 1
 • Stan Chudy
  • 1
  Email author
 • Hevy Hassan
  • 1
 • Noraly Heshof
  • 1
 • Petra Meerkerk
  • 1
 • Rob Strijkers
  • 1
 • R. van der Knaap
  • 2
 • R. Zegers
  • 3
 • M. J. Dam-Rehorst
  • 2
 • B. Schouten
  • 2
 • M. J. Bos
  • 2
 • C. Sijbom
  • 2
 • H. Rijkels-Otters
  • 2
 1. 1.Aios HuisartsgeneeskundeErasmus MC, afdeling HuisartsgeneeskundeRotterdamNederland
 2. 2.Docent HuisartsgeneeskundeErasmus MC, afdeling HuisartsgeneeskundeRotterdamNederland
 3. 3.docent en opleidingscoördinator HuisartsgeneeskundeErasmus MC, afdeling HuisartsgeneeskundeRotterdamNederland

Personalised recommendations