Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 9, pp 14–18 | Cite as

Zalf of crème? De behandeling van eczeem

 • Ilse Bakker
 • Alfred Sachs
 • Alike van der VeldenEmail author
Onderzoek
 • 66 Downloads

Samenvatting

Inleiding De richtlijnen adviseren eczeem in de acute fase te behandelen met lokale corticosteroïden en als onderhoudstherapie een crème of zalf te gebruiken. Een vettere substantie (vetcrème of zalf) beschermt de huid effectiever en bevordert de opname van steroïden, maar de richtlijnen benoemen deze voorkeur niet expliciet. Wij onderzochten voor verschillende soorten eczeem welke middelen en substanties huisartsen voorschrijven, en welke langetermijnstrategieën zij daarbij volgen.

Methode Uit de database van het Julius Huisartsen Netwerk selecteerden wij 600 dossiers van patiënten die in 2014 seborroïsch, constitutioneel of contacteczeem hadden. We analyseerden over een periode van drie jaar welke medicatie werd voorgeschreven, welke behandelstrategie werd gevolgd en welke adviezen werden geregistreerd.

Resultaten Patiënten met constitutioneel eczeem namen het vaakst contact op met hun huisarts: gemiddeld 4,7 keer in drie jaar. Corticosteroïden werden meestal voorgeschreven als crème of emulsie (55%), indifferente onderhoudsmiddelen als vetcrème of zalf (86%). Duidelijke patronen van stapsgewijze verhoging of verlaging van de steroïdklasse, of veranderingen in de voorgeschreven substantie, werden zelden gezien.

Conclusie Huisartsen passen het behandelingsschema voor een patiënt met eczeem in het algemeen nauwelijks aan. Bij corticosteroïden kiezen ze te vaak voor een waterhoudende substantie. Huisartsen, apothekers en patiënten moeten beter geïnformeerd worden over de voordelen van vethoudende preparaten.

Literatuur

 1. 1.
  Incidenties en prevalenties. Utrecht: NIVEL, 2017. www.nivel.nl, geraadpleegd 16 juni 2019.
 2. 2.
  Hay RJ, Johns NE, Williams HC, Bolliger IW, Dellavalle RP, Margolis DJ, et al. The global burden of skin disease in 2010: an analysis of the prevalence and impact of skin conditions. J Invest Dermatol 2014;134:1527-34.
 3. 3.
  Lifschitz C. The impact of atopic dermatitis on quality of life. Ann Nutr Metab 2015; 66 Suppl 1: 34-40.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Ilse Bakker
  • 1
 • Alfred Sachs
  • 2
 • Alike van der Velden
  • 3
  Email author
 1. 1.Arts-assistent DermatologieDiakonessenhuis, polikliniek DermatologieUtrechtNederland
 2. 2.Huisarts-onderzoekerUMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns GeneeskundeUtrechtNederland
 3. 3.Senior onderzoeker HuisartsgeneeskundeUMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns GeneeskundeUtrechtNederland

Personalised recommendations