Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 9, pp 56–60 | Cite as

Bijzonder resistente micro-organismen in de eerste lijn

 • Tamara PlatteelEmail author
 • Masja Loogman
 • Bent Postma
 • Martijn Sijbom
 • Marja Diemel
 • Marleen Luning
 • Theo Verheij
Nascholing

Samenvatting

Hoewel Nederlandse huisartsen terughoudend zijn met het voorschrijven van antibiotica, neemt de incidentie van antibioticaresistentie ook bij ons toe. Er zijn steeds meer mensen met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). 1,2 Voor een aanpak op meerdere fronten zijn tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie opgericht. De NHG-Standaarden houden rekening met het voorkomen van antibioticaresistentie, bijvoorbeeld bij de keuze van empirische behandeling en door bij bepaalde infecties een kweek te adviseren. Er is (nog) geen specifieke richtlijn voor huisartsen die aangeeft wat u het best kunt doen bij een infectie met of dragerschap van ‘bijzonder resistente micro-organismen’ (BRMO). In dit artikel zetten we wat de huisarts moet weten en doen [figuur 1 ] bij patiënten met BRMO op een rij.
Figuur 1

Stappenplan bij patiënten met bijzonder resistente micro-organismen

Literatuur

 1. 1.
  European Centre for Disease Prevention and Control. Summary of the latest data on antibiotic consumption in the European Union. Frösunda: European Centre for Disease Prevention and Control, 2017.
 2. 2.
  Nethmap 2018. Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018.
 3. 3.
  Van der Bij AK, Kardamanidis K, Frakking FNJ, Bonten MJM en Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en Antimicrobiële Resistentie. Ziekenhuisuitbraken en resistente micro-organismen. NTVG 2015;159:A8585.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Tamara Platteel
  • 1
  Email author
 • Masja Loogman
  • 2
 • Bent Postma
  • 3
  • 8
 • Martijn Sijbom
  • 4
 • Marja Diemel
  • 5
 • Marleen Luning
  • 6
 • Theo Verheij
  • 7
  • 9
 1. 1.HuisartsNederlands Huisartsen Genootschap, afdeling R&WUtrechtNederland
 2. 2.Huisarts, wetenschappelijk medewerkerNederlands Huisartsen Genootschap, afdeling R&WUtrechtNederland
 3. 3.Arts-microbioloogdr. Rijnstate ziekenhuisArnhemNederland
 4. 4.Huisarts, onderzoekerLeiden Universitair Medisch Centrum, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden/LUMC-CampusDen HaagNederland
 5. 5.HuisartsLeiden Universitair Medisch Centrum, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden/LUMC-CampusDen HaagNederland
 6. 6.Arts-infectieziektebestrijdingGGD FryslânLeeuwardenNederland
 7. 7.Hoogleraar HuisartsgeneeskundeJulius Centrum, UMC, afdeling HuisartsgeneeskundeUtrechtNederland
 8. 8.Arts-microbioloogSlingeland ZiekenhuisDoetinchemNederland
 9. 9.Hoogleraar HuisartsgeneeskundeCentrum voor Infectieziekten Bescherming, RIVMBilthovenNederland

Personalised recommendations