Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 9, pp 64–64 | Cite as

Antistolling bij patiënten met atriumfibrilleren

  • Emmy Trinks-Roerdink
  • Linda JoostenEmail author
Nieuws
  • 52 Downloads

Samenvatting

Ter preventie van trombo-embolie bij patiënten met atriumfibrilleren (AF) wordt een direct werkend oraal anticoagulans (DOAC) vaak verkozen boven een vitamine K-antagonist (VKA) vanwege het lagere risico op ernstige bloedingen. Twee nieuwe onderzoeksprojecten richten zich op de antistollingsbehandeling van patiënten met AF. Het eerste project brengt de dosering van DOAC’s, therapietrouw van antistollingsgebruikers en risicofactoren voor bloedingen in kaart. Het tweede project onderzoekt de veiligheid van DOAC’s bij kwetsbare ouderen.

Literatuur

  1. 1.
    Haim M, Hoshen M, O. Reges et al. Prospective national study of the prevalence, incidence, management and outcome of a large contemporary cohort of patients with incident non-valvular atrial fibrillation. J Am Heart Assoc 2015;4:e001486.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Arts-in-opleiding tot huisarts en onderzoekerJulius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, UMC Utrecht, Universiteit UtrechtUtrechtNederland

Personalised recommendations