Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 8, pp 3–3 | Cite as

Keuzestress en keuzehulp

  • Petra van Peet
Redactioneel
  • 65 Downloads

Samenvatting

‘Dokter, ik wil graag een PSA-test.’ Hoe vaak krijgt u die vraag op het spreekuur en hoe gaat u ermee aan de slag? In dit nummer vertelt Kremer over patiënten die zelf spontaan online de Option Grid ‘PSA test: yes or no?’ hadden ingevuld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Petra van Peet
    • 1
  1. 1.Redactielid H&W

Personalised recommendations