Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 9, pp 63–63 | Cite as

IJzer of geen ijzer bij het restless-legs syndrome

  • Peter LucassenEmail author
Nieuws
  • 48 Downloads

Samenvatting

Het restless-legs syndrome (RLS) komt regelmatig voor in de huisartsenpraktijk en kan leiden tot slaapproblemen. Meestal is er geen oorzaak aan te wijzen en de behandeling is vaak lastig. Dit jaar verscheen een herziene versie van een cochranereview uit 2017 over de effectiviteit van behandeling van RLS met ijzer. De NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen adviseert ijzerbehandeling niet.

Literatuur

  1. 1.
    Trotti LM, Becker LA. Iron for the treatment of restless legs syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2019;1:CD007834.Google Scholar
  2. 2.
    Lexchin J, Bero LA, Djulbegovic B, Clark O. Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review. BMJ 2003;326:1167-70.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Huisarts-onderzoekerRadboudumc, afdeling EerstelijnsgeneeskundeNijmegenNederland

Personalised recommendations