Advertisement

Discussie over de duur van antibioticakuren

  • Marcel van Philips
Ingezonden
  • 9 Downloads

Samenvatting

Van microbiologen en apothekers heb ik tijdens mijn opleiding en bij nascholingen één ding goed onthouden: als je antibiotica geeft, geef dan een adequate dosering (hoog genoeg) en behandel lang genoeg. In het nieuwsbericht van Van Uum, en in meerdere artikelen wereldwijd, is er discussie over de duur van kuren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Marcel van Philips
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations