Advertisement

Kinderen met koorts gaan niet zo vaak naar de dokter

 • Kirsten PeetoomEmail author
 • Rik Crutzen
 • Geert-Jan Dinant
 • Jochen Cals
Onderzoek

Samenvatting

Inleiding Het grote aantal consulten voor kinderen met koorts zorgt op huisartsenposten voor een hoge werkdruk. Wij gingen na hoe vaak koorts en infectieklachten voorkomen bij kinderen op kinderdagverblijven en hoeveel kinderen daarvoor uiteindelijk een huisarts consulteren.

Methode Ouders van 1109 kinderen op kinderdagverblijven in Zuid-Limburg is in februari/maart 2016 gevraagd een vragenlijst in te vullen over een periode van vier weken. In de vragenlijst vroegen we naar het aantal keren dat het kind koorts of andere infectieklachten had, of het hiervoor naar de (huis)arts was geweest, of het kind door ziekte afwezig was geweest van het kinderdagverblijf en of de ouders vrij hadden moeten nemen van hun werk.

Resultaten Er kwamen 515 vragenlijsten ingevuld retour (49%). Bijna alle kinderen hadden gedurende de vier onderzochte weken minstens één infectieklacht gehad; slechts 2,5% was klachtenvrij gebleven. Van alle kinderen met klachten was 73,2% niet naar een huisarts of huisartsenpost gegaan. Bijna een derde (32,6%) van de kinderen had minstens één dag verzuimd (320 dagen ziekteverzuim). Iets meer dan een kwart van de ouders (146, 28,3%) had vrij moeten nemen van het werk (mediaan twee dagen) en 82 ouders (15,9%) hadden een vervangende oppas moeten regelen (mediaan één dag).

Conclusie De ziektelast van koorts en infecties op kinderdagverblijven is hoog, maar desondanks komt driekwart van de zieke kinderen helemaal niet bij de huisarts.

LITERATUUR

 1. 1.
  De Bont EG, Peetoom KK, Moser A, Francis NA, Dinant GJ, Cals JW. Childhood fever: a qualitative study on GPs’ experiences during out-of-hours care. Fam Pract 2015;32:449-55.
 2. 2.
 3. 3.
  Bruijnzeels M, Foets M, Van der Wouden J, Van den Heuvel W, Prins A. Everyday symptoms in childhood: occurrence and general practitioner consultation rates. Br J Gen Pract 1998;48:880-4.
 4. 4.
  Sarna M, Ware RS, Sloots TP, Nissen MD, Grimwood K, Lambert SB. The burden of community-managed acute respiratory infections in the first 2-years of life. Pediatr Pulmonol 2016;51:1336-46.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Kirsten Peetoom
  • 1
  Email author
 • Rik Crutzen
  • 2
 • Geert-Jan Dinant
  • 3
 • Jochen Cals
  • 4
 1. 1.GezondheidszorgonderzoekerUniversiteit Maastricht, vakgroep HuisartsgeneeskundeMaastrichtNederland
 2. 2.Gz-psycholoogUniversiteit Maastricht, vakgroep HuisartsgeneeskundeMaastrichtNederland
 3. 3.Hoogleraar HuisartsgeneeskundeUniversiteit Maastricht, vakgroep HuisartsgeneeskundeMaastrichtNederland
 4. 4.Huisarts en hoogleraar Effectieve diagnostiek in de huisartsgeneeskundeUniversiteit Maastricht, vakgroep HuisartsgeneeskundeMaastrichtNederland

Personalised recommendations