Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 9, pp 68–68 | Cite as

Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 42 Downloads

Samenvatting

Dit zeer nuttige en duidelijk opgezette boek vol praktijkvoorbeelden slaat een brug tussen taal van ‘medische mensen’ en ‘gewone mensentaal’. Een must voor iedereen die beroepsmatig met zorg en taal bezig is: van (huis)arts tot gezondheidsvoorlichter en van eindredacteur tot beleidsadviseur in de zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations