Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 5, pp 31–32 | Cite as

Geen eenduidigheid over CRP bij zieke kinderen in de huisartsenpraktijk

 • Sjoerd HobmaEmail author
 • Eefje de Bont
Opinie
 • 22 Downloads

Samenvatting

Gebruik de CRP-sneltest voorlopig nog niet bij zieke kinderen in de huisartsenpraktijk. Onderzoeken laten geen eenduidige resultaten zien. Het gevaar bestaat dat aan de testuitslag meer waarde wordt toegekend dan aan andere belangrijke klinische verschijnselen. Op basis van de huidige literatuur lijken er situaties te zijn waarin de CRP-test bij strikt gebruik in een onderzoeksprotocol winst op kan leveren. Daar tegenover staan onderzoeken waar deze winst niet gevonden werd. Voor het gebruik in de Nederlandse huisartsenpraktijk is daarom nog onvoldoende duidelijk wanneer de test veilig kan worden toegepast en bijdraagt aan een betere besluitvorming.

Literatuur

 1. 1.
  Schot MJC, Van den Bruel A, Broekhuizen BDL, Cals JWL, Noteboom EA, Balemans W, et al. Point-of-care C-reactive protein to assist in primary care management of children with suspected non-serious lower respiratory tract infection: a randomised controlled trial. BJGPOpen 2018;2(3):bjgpopen18X101600.Google Scholar
 2. 2.
  Hilbink M. Minder antibiotica door CRP-test bij acuut zieke kinderen. Huisarts Wet 2019;62(3):8.Google Scholar
 3. 3.
  Verbakel JY, Lee JJ, Goyder C, Tan PS, Ananthakumar T, Turner PJ, et al. Impact of point-of-care C reactive protein in ambulatory care: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2019;9:e025036.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Huisarts en redactielid Huisarts en WetenschapSittardNederland
 2. 2.Huisarts-postdoc onderzoekerUniversiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde, CAPHRIMaastrichtNederland

Personalised recommendations