Advertisement

Nieuw onderzoek euthanasieverklaringen bij vergevorderde dementie

 • Djura CoersEmail author
Nieuws
 • 11 Downloads

Samenvatting

Al sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 worstelen artsen met het dilemma hoe zij moeten omgaan met schriftelijke euthanasieverklaringen van mensen met ernstige dementie. Tegelijkertijd neemt de druk op artsen toe om te voldoen aan de euthanasiewensen van hun patiënten. Een nieuw onderzoeksproject heeft als doel het bieden van meer ondersteuning bij deze problematiek.

Literatuur

 1. 1.
  Rurup M, Pasman HRW, Onwuteaka-Philipsen BD. Euthanasieverklaringen bij dementie. Ned Tijdschr Geneeskd 2010;154:A1273.Google Scholar
 2. 2.
  De Boer ME, Droes RM, Jonker C, Eefsting JA, Hertogh CM. Advance directives for euthanasia in dementia: how do they affect resident care in Dutch nursing homes? Experiences of physicians and relatives. J Am Geriatr Soc 2011;59(6):989-96.Google Scholar
 3. 3.
  Verenso. Euthanasie bij gevorderde dementie. Arnhem: Verenso, 2018.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.AiotoUMC, locatie VUMC, Afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskundeAmsterdamNederland

Personalised recommendations