Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 4, pp 69–69 | Cite as

Afstemming huisarts en poh-ggz in vele facetten

  • Liesbeth Mok
Nieuws

Samenvatting

Het boek gaat over actuele ontwikkelingen en veelvoorkomende psychische klachten en problemen die huisartsen in de dagelijkse praktijk zien. De auteurs zijn onder meer (kader)huisartsen, psychiaters en onderzoekers. Onderdeel van het boek is een vuistregel met vier kernvragen uit De Nieuwe GGZ om te besluiten wat voor de patiënt nodig is: zelf de patiënt blijven zien, naar de poh-ggz of ggz buiten de huisartsenpraktijk. Dat maakt het boek praktisch en zeer lezenswaardig voor alle huisartsen, maar ook voor dokters in opleiding tot huisarts of kaderartsen ggz.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Liesbeth Mok
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations