Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 63–63 | Cite as

Erratum naar: Rectificatie: Verkeerd figuur bij generalisme versus specialisme

  • Joost ZaatEmail author
Erratum
  • 82 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Huisarts-publicistHuisartsenmaatschappij LandauerPurmerendNederland

Personalised recommendations