Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 57–57 | Cite as

Onvoldoende bewijs dat vitamine D bij moeheid helpt

 • Eline GroenlandEmail author
 • Remy Bemelmans
 • Saskia van Vugt
 • Jan Westerink
Nieuws
 • 49 Downloads

Samenvatting

Moeheid is een veelvoorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. 1 Een relatie tussen vitamine D-deficiëntie en moeheidsklachten wordt regelmatig gesuggereerd in lekenliteratuur, op internet en door uw vermoeide patiënten. 2 4 De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek vermeldt in het hoofdstuk over vitamine D-deficiëntie dat moeheid geen indicatie is voor spiegelbepaling of suppletie van vitamine D. 5 Deze CAT komt tot dezelfde conclusie.

Literatuur

 1. 1.
  Kroenke K, Wood DR, Mangelsdorff AD, Meier NJ, Powell JB. Chronic fatigue in primary care. Prevalence, patient characteristics, and outcome. JAMA 1988;260(7):929-34.Google Scholar
 2. 2.
  McCarty DE. Resolution of hypersomnia following identification and treatment of vitamin D deficiency. J Clin Sleep Med 2010;6(6):605-8.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

 • Eline Groenland
  • 1
  Email author
 • Remy Bemelmans
  • 2
 • Saskia van Vugt
  • 3
 • Jan Westerink
  • 4
 1. 1.Arts-assistent interne geneeskundeZiekenhuis Gelderse Vallei, afdeling Interne geneeskundeEdeNederland
 2. 2.Internist-vasculair geneeskundigeZiekenhuis Gelderse Vallei, afdeling Interne geneeskundeEdeNederland
 3. 3.Julius centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling huisartsgeneeskundeUtrechtNederland
 4. 4.Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling Vasculaire geneeskundeUtrechtNederland

Personalised recommendations