Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 50–53 | Cite as

Medicatiebeoordeling bij verstandelijke beperking

 • Fleur BootEmail author
 • Linda Mulder-Wildemors
 • Vincent Voorbrood
 • Heleen Evenhuis
Implementatie
 • 118 Downloads

Samenvatting

Polyfarmacie, langdurig gebruik van vijf of meer medicijnen tegelijk, komt veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Polyfarmacie kan bij hen al op relatief jonge leeftijd tot problemen leiden. Huisartsen komen echter zelden toe aan een systematische medicatiebeoordeling voor deze patiëntengroep. Een pilotproject in Zuidwest-Nederland waarin huisartsen, apothekers en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) gezamenlijk de multidisciplinare STRIP-methodiek toepasten, bracht de opbrengsten en de knelpunten in kaart.

Literatuur

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
  Schoufour JD, Echteld MA, Evenhuis HM. Kwetsbaarheid bij ouderen met een verstandelijke beperking: operationalisering, risico en opsporing. Tijdschr Gerontol Geriatr 2015;46:92-103.
 5. 5.
  Van Marum. RJ, Verduijn MM, De Vries-Moeselaar AC, Van Barneveld TA, Boersma F, Kwint HF, et al. Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. Utrecht: NHG, 2012.
 6. 6.
  Van Schrojenstein Lantman-de Valk H, Straetmans J, Schellevis F, Dinant G-J. Gezondheidsproblemen van mensen met verstandelijke beperkingen in de huisartsenpraktijk. Huisarts Wet 2008;51:62-5.
 7. 7.
  Cardol M, Dusseljee JC, Rijken PM, Van Schrojenstein Lantman-de Valk HMJ. Huisartsenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Huisarts Wet 2011;54:354-8.
 8. 8.
  Bekkema N, De Veer A, Francke A. Zorgen over patiënten met een verstandelijke beperking. Huisarts Wet 2014;57:259.
 9. 9.
  NVAVG poliklinieken 2017 [internet]. https://nvavg.nl, geraadpleegd 14 augustus 2018.
 10. 10.
  Chau SH, Jansen AP, Van de Ven PM, Hoogland P, Elders PJ, Hugtenburg JG. Clinical medication reviews in elderly patients with polypharmacy: a cross-sectional study on drug-related problems in the Netherlands. Int J Clin Pharm 2016;38:46-53.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Fleur Boot
  • 1
  Email author
 • Linda Mulder-Wildemors
  • 2
 • Vincent Voorbrood
  • 3
 • Heleen Evenhuis
  • 1
 1. 1.Arts voor verstandelijk gehandicaptenErasmus MC, afdeling Geneeskunde voor Verstandelijk GehandicaptenRotterdamNederland
 2. 2.Openbaar apothekerSIR Institute for Pharmacy Practice and PolicyLeidenNederland
 3. 3.HuisartsAcademisch huisartsennetwerk PrimeurRotterdamNederland

Personalised recommendations