Skip to main content
Log in

Mindfulness voor patiënten

 • Beschouwing
 • Published:
Huisarts en wetenschap Aims and scope

Samenvatting

Er bestaan, ook onder professionals in de eerste lijn, nog steeds veel misverstanden over mindfulness. Dat is jammer, omdat steeds duidelijker wordt dat mindfulness-based interventies wel degelijk waardevol zijn voor patiënten met psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Uit een recente meta-analyse bleek dat mindfulness vooral effectief is bij depressie, chronische pijn en verslaving. Bij het voorkomen van een recidief bij recidiverende depressie is Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) even effectief gebleken als antidepressiva, al bleek het helaas niet te beschermen tegen een terugval na stoppen met antidepressiva. Mindfulnesstraining is lastig vol te houden voor patiënten met een chronische therapieresistente depressie, maar diegenen die de training afmaken, hebben wel minder last van depressieve klachten.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatuur

 1. Kabat-Zinn J. Gezond leven met mindfulness: Handboek meditatief ontspannen. Haarlem: Altamira, 2014.

 2. Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Amsterdam: Nieuwezijds, 2013.

 3. Goldberg SB, Tucker RP, Greene PA, Davidson RJ, Wampold BE, Kearney DJ, et al. Mindfulness-based interventions for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev 2018;59:52-60.

 4. Kuyken W, Warren FC, Taylor RS, Whalley B, Crane C, Bondolfi G, et al. Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in prevention of depressive relapse: an individual patient data meta-analysis from randomized trials. JAMA Psychiatry 2016;73:565-74.

 5. Huijbers MJ, Spinhoven P, Spijker J, Ruhé HG, Van Schaik DJ, Van Oppen P, et al. Discontinuation of antidepressant medication after mindfulness-based cognitive therapy for recurrent depression: randomised controlled non-inferiority trial. Br J Psychiatry 2016;208:366-73.

 6. Cladder-Micus MB, Speckens AE, Vrijsen JN, Donders AR, Becken ES, Spijker J. Mindfulness-based cognitive therapy for patients with chronic, treatment-resistant depression: a pragmatic randomized controlled trial. Depress Anxiety 2018 Aug 8. [Epub ahead of print].

 7. Van den Brink E, Koster F. Compassievol leven: Een mindfulness-based verdiepingsprogramma. Amsterdam: Boom, 2016.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Anne Speckens.

Additional information

Speckens AE, Huijbers MJ, Van Aalderen JR, Cladder-Micus MB, Schuling R, Lucassen P. Mindfulness voor patiënten. Huisarts Wet 2018;61(11):33-5.

Mogelijke belangenverstrengeling: AS en MH zijn werkzaam bij het Radboudumc Centrum voor Mindfulness, dat scholings- en opleidingsmogelijkheden op het gebied van mindfulness aanbiedt.

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Speckens, A., Huijbers, M., van Aalderen, J. et al. Mindfulness voor patiënten. Huisarts Wet 61, 33–35 (2018). https://doi.org/10.1007/s12445-018-0308-8

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12445-018-0308-8

Navigation