Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 9, pp 50–53 | Cite as

Mycoplasma genitalium, een nieuwe soa?

 • Hanneke Berkhout
 • Mark van der WelEmail author
Nascholing

Samenvatting

Mycoplasma genitalium is geen nieuwe soa, maar is voor veel huisartsen nog relatief onbekend. Richtlijnen bieden geen soelaas. Ze noemen deze soa alleen summier in een voetnoot, bijvoorbeeld in de context van de behandeling van een uretritis. Behandeladviezen lopen uiteen en bovendien is het vervolgbeleid na behandeling anders dan bij Chlamydia en gonorroe. Wat zijn de belangrijkste diagnostische en klinische aspecten van Mycoplasma genitalium-infecties?

Literatuur

 1. 1.
  Taylor-Robinson D. The Harrison Lecture. The history and role of M. genitalium in sexually transmitted diseases. Genitourin Med 1995;71:1-8.Google Scholar
 2. 2.
  Tully JG, Taylor-Robinson D, Cole RM, Rose DL. A newly discovered mycoplasma in the human urogenital tract. Lancet 1981;1:1288-91.Google Scholar
 3. 3.
  Taylor-Robinson D, Horner PJ. The role of M. genitalium in non-gonococcal urethritis. Sex Transm Infect 2001;77:229-31.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziektenarts-microbioloog, Canisius-Wilhelmina ZiekenhuisNijmegenNederland
 2. 2.Onderzoeker, huisarts, Radboudumc, Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, NijmegenWijk-gezondheidscentrum LindenholtNijmegenNederland

Personalised recommendations