Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 7, pp 50–51 | Cite as

Serie behandeling van alledaagse klachten

Behandeling van diarree

 • Tjeerd de Jongh
 • Alwin Schierenberg
Casuïstiek

Samenvatting

Behandeling van acute diarree bij gezonde mensen is doorgaans overbodig. Het is voldoende voorlichting en advies te geven. Wanneer diarree langer dan tien dagen aanhoudt, is onderzoek naar een causale oorzaak belangrijk. Bij diarree door onbekende oorzaak is het beleid hetzelfde als bij acute diarree. Voor het welbehagen van de patiënt is het belangrijk dat hij voldoende drinkt en eet waar hij zin in heeft. Bij dreigende dehydratie is extra vocht zinvol. Als de diarree erg hinderlijk is, kan loperamide worden geadviseerd.

Literatuur

 1. 1.
  De Jongh TOH, Schierenberg A. Diarree. In: De Jongh TOH, De Vries H. Therapie van alledaagse klachten. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum, 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Belo JN, Bos ML, Brühl PhC, Lemmen WH, Pijpers MAM, Van den Donk M, et al. NHG-Standaard Acute diarree (derde herziening). Utrecht: NHG, 2014. www.nhg.org.
 3. 3.
  De Wit NJ, Schierenberg A, Witteman BJM. Acute diarree. In: De Jongh TOH, De Vries H, Grundmeijer HGLM, Knottnerus BJ. Diagnostiek van alledaagse klachten. Vierde druk. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum, 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.LUMCHuisarts n.p. en docentLeidenNederland
 2. 2.ArtsUMC Utrecht, Julius centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns GeneeskundeUtrechtNederland

Personalised recommendations