Koolmonoxidevergiftiging

Nascholing

Samenvatting

Vergiftigingen door koolmonoxide (CO) zijn in Nederland een onderschat probleem. Bekende risicofactoren zijn gaskachels, geisers en cv-ketels in combinatie met onvoldoende ventilatie, maar bijvoorbeeld ook waterpijprokers lopen risico. De diagnose berust op drie pijlers: het klinische beeld, recente expositie en een verhoogde concentratie carboxyhemoglobine (HbCO). HbCO-concentraties > 2% bij niet-rokers en > 10% bij rokers worden als pathologisch beschouwd. Omdat het klinische beeld aspecifiek is (hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, verlaagd bewustzijn), is vaak een huisbezoek nodig om de CO-bron te identificeren. Na het beëindigen van de blootstelling moet de CO zo snel mogelijk uit het lichaam worden afgevoerd om verdere weefselschade te voorkomen. Hyperbare-zuurstoftherapie is aangewezen bij bewusteloosheid, neurologische klachten, ischemische cardiale veranderingen, metabole acidose, zwangerschap of een HbCO-concentratie > 25%.

Literatuur

 1. 1.
  Koolmonoxide: onderschat en onbegrepen gevaar. Den Haag: Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2015. https://onderzoeksraad.nl.
 2. 2.
  Eichhorn L, Michaelis D, Kemmerer M, Juttner B, Tetzlaff K. Carbon monoxide poisoning from waterpipe smoking: a retrospective cohort study. Clin Toxicol 2018;56:264-72.
 3. 3.
 4. 4.
  Clarke S, Keshishian C, Murray V, Kafatos G, Ruggles R, Coultrip E, et al. Screening for carbon monoxide exposure in selected patient groups attending rural and urban emergency departments in England: a prospective observational study. In: BMJ Open, 2012.Google Scholar
 5. 5.
  Heckerling PS. Occult carbon monoxide poisoning; a cause of winter headache. Am J Emerg Med 1987;5:201-4.
 6. 6.
  Hegger C, Savelkoul TJ, Sangster B. Intoxicatie met koolmonoxide. Ned Tijdschr Geneeskd 1991;135:113-6.
 7. 7.
  Clardy P, Manaker S, Perry H. Carbon monoxide poisoning [internet]. Walton (MA): UpToDate 2017. https://www-uptodate-com. Geraadpleegd juni 2017.
 8. 8.
  Rose JR, Wang L, Xu Q, McTiernan CF, Shiva S, Tejero J, et al. Carbon monoxide poisoning: pathogenesis, management, and future directions of therapy. Am J Respir Crit Care Med 2017;195;596-606.
 9. 9.
  Weaver LK. Clinical practice: Carbon monoxide poisoning. N Eng J Med 2009;360;1217-25.
 10. 10.
 11. 11.
  Weaver LK, Hopkins RO, Chan KJ, Churchill S, Elliott CG, Clemmer TP, Orme JF, et al. Hyperbaric oxygen for acute carbon monoxide posisoning. N Eng J Med 2002;347;1057-67.
 12. 12.
  Hampson NB, Piantadosi CA, Thom SR, Weaver LK. Practice recommendations in the diagnosis, management, and prevention of carbon monoxide poisoning. Am J Respir Crit Care Med 2012;186;1095-101.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
  Koolmonoxide: Informatie over stoffen. Utrecht: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, 2017. https://www.vergiftigingen.info.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Huisarts-in-opleidingUMCGGroningenNederland
 2. 2.HuisartsHuisartsenpraktijkWarffumNederland

Personalised recommendations