Advertisement

Slangenbeten in Nederland

 • Jeroen Vendrik
 • Kees Stijnis
 • Milan Ridderikhof
 • Pieter van Thiel
Casuïstiek

Samenvatting

In Nederland komen slangenbeten zelden voor. Ze verlopen meestal mild, maar als het een geïmporteerde slang betreft kunnen ze gevaarlijk zijn. De huisarts is uitstekend in staat een eerste evaluatie uit te voeren – algemene beoordeling van de patiënt, immobilisatie van de aangedane extremiteit, achterhalen van de soort en de giftigheid van de slang. Manipulatie van het gebeten gebied wordt sterk ontraden. Bij twijfel moet de patiënt naar de spoedeisende hulp verwezen worden.

Literatuur

 1. 1.
  Carels RA, Janse M, Klaver PS, De Vries I, Kager PA, Overbosch D. Acute opvang van patiënten gebeten door een gifslang. Ned Tijdschr Geneeskd 1998; 142:2773-7.Google Scholar
 2. 2.
  Van Velzen AG, Spijkerboer HN, Van Riel AJ, Meulenbelt J, De Vries I. Acute vergiftigingen bij mens en dier, Jaaroverzicht 2010, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Bilthoven: RIVM, 2011.Google Scholar
 3. 3.
  Chippaux JP. Epidemiology of snakebites in Europe: A systematic review of the literature. Toxicon 2012;59:86-99.Google Scholar
 4. 4.
  Naphade RW, Shetti RN. Use of neostigmine after snake bite. Br J Anaesth 1977;49:1065-8.Google Scholar
 5. 5.
  Morré NH. Slangenbeet. In: Eekhof JA, Knuistingh Neven A, Opstelten W (redactie). Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Amsterdam: Reed Business Education, 2016.Google Scholar
 6. 6.
  Gold BS, Dart RC, Barish RA. Bites of venomous snakes. N Engl J Med 2002;347:347-56.Google Scholar
 7. 7.
  Warrell DA. Envenoming and injuries by venomous and nonvenomous reptiles worldwide. In: Auerbach PS (ed). Wilderness medicine. Philadelphia: Elsevier Mosby, 2012:1040.Google Scholar
 8. 8.
  Van Thiel P. Snakebite, a neglected health problem! MT bulletin of NVTG 2014;3:10-1.Google Scholar
 9. 9.
  Wichers IM, Bouma M. NHG-behandelrichtlijn ‘Traumatische wonden en bijtwonden’. Ned Tijdschr Geneeskd 2017;161:D1538.Google Scholar
 10. 10.
  Dijkman MA, De Vries I, Van Dam M, De Lange DW. Gebeten door een exotische gifslang. Ned Tijdschr Geneeskd 2017;161:D822.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Jeroen Vendrik
  • 1
 • Kees Stijnis
  • 2
 • Milan Ridderikhof
  • 3
 • Pieter van Thiel
  • 4
 1. 1.Arts-onderzoekerAMC, afdeling Spoedeisende HulpAmsterdamNederland
 2. 2.Internist-infectioloogAfdeling Interne Geneeskunde-InfectieziekenAmsterdamNederland
 3. 3.SEH-artsAMC, afdeling Spoedeisende HulpAmsterdamNederland
 4. 4.InternistAfdeling Interne Geneeskunde-InfectieziekenAmsterdamNederland

Personalised recommendations