Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 7, pp 47–49 | Cite as

Het ‘Costa Rica-hoekje’

Slangenbeten in Nederland

 • Jeroen Vendrik
 • Kees Stijnis
 • Milan Ridderikhof
 • Pieter van Thiel
Casuïstiek

Samenvatting

In Nederland komen slangenbeten zelden voor. Ze verlopen meestal mild, maar als het een geïmporteerde slang betreft kunnen ze gevaarlijk zijn. De huisarts is uitstekend in staat een eerste evaluatie uit te voeren – algemene beoordeling van de patiënt, immobilisatie van de aangedane extremiteit, achterhalen van de soort en de giftigheid van de slang. Manipulatie van het gebeten gebied wordt sterk ontraden. Bij twijfel moet de patiënt naar de spoedeisende hulp verwezen worden.

Literatuur

 1. 1.
  Carels RA, Janse M, Klaver PS, De Vries I, Kager PA, Overbosch D. Acute opvang van patiënten gebeten door een gifslang. Ned Tijdschr Geneeskd 1998; 142:2773-7.
 2. 2.
  Van Velzen AG, Spijkerboer HN, Van Riel AJ, Meulenbelt J, De Vries I. Acute vergiftigingen bij mens en dier, Jaaroverzicht 2010, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Bilthoven: RIVM, 2011.
 3. 3.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Jeroen Vendrik
  • 1
 • Kees Stijnis
  • 2
 • Milan Ridderikhof
  • 3
 • Pieter van Thiel
  • 4
 1. 1.Arts-onderzoekerAMC, afdeling Spoedeisende HulpAmsterdamNederland
 2. 2.Internist-infectioloogAfdeling Interne Geneeskunde-InfectieziekenAmsterdamNederland
 3. 3.SEH-artsAMC, afdeling Spoedeisende HulpAmsterdamNederland
 4. 4.InternistAfdeling Interne Geneeskunde-InfectieziekenAmsterdamNederland

Personalised recommendations