Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 7, pp 18–22 | Cite as

Nazorg en controle voor kanker

 • Daan Brandenbarg
 • Geertruida de Bock
 • Annette Berendsen
Onderzoek
 • 53 Downloads

Samenvatting

Inleiding De meeste patiënten komen na een behandeling voor kanker in een traject van nazorg en controle terecht. Door de stijging van het aantal patiënten met kanker en de toenemende overleving komt er steeds meer druk op deze zorg te liggen. In dit literatuuronderzoek beschrijven wij de verwachtingen en voorkeuren van patiënten met betrekking tot deze zorg.

Methode Een literatuuronderzoek op basis van een systematische zoekstrategie in de databases van PubMed, CINAHL en PsychInfo. We hebben de gevonden onderzoeken gescreend en de gegevens van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken verzameld.

Resultaten Na screening hebben we 12 artikelen geïncludeerd. Deze beschrijven gezamenlijk 849 patiënten tussen de 28 en 90 jaar. Patiënten verwachten dat controle gericht is op het opsporen van recidieven. Ze willen veel klinische tests, omdat die hen gerust kunnen stellen. Daarnaast vinden patiënten dat artsen hun tijdens de nazorg en controle voldoende informatie moeten verstrekken en advies moeten geven over hun ziekte en leefstijl. Bovendien verwachten ze psychosociale ondersteuning. Daarbij is continuïteit van de zorgverlener belangrijk.

Conclusie Patiënten lijken na de behandeling voor kanker een grote behoefte te hebben aan klinische tests. De nazorg en controle moeten duurzaam en effectief zijn. De huisarts kan nut en noodzaak van klinische onderzoeken verduidelijken en speelt een rol bij de psychosociale ondersteuning.

Literatuur

 1. 1.
  Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding. Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Amsterdam: KWF Kankerbestrijding, 2011.Google Scholar
 2. 2.
  La Vecchia C, Bosetti C, Lucchini F, Bertuccio P, Negri E, Boyle P, et al. Cancer mortality in Europe, 2000-2004, and an overview of trends since 1975. Ann Oncol 2010;21:1323-60.Google Scholar
 3. 3.
  Harrington CB, Hansen JA, Moskowitz M, Todd BL, Feuerstein M. It’s not over when it’s over: long-term symptoms in cancer survivors – a systematic review. Int J Psychiatry Med 2010;40:163-81.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Daan Brandenbarg
  • 1
 • Geertruida de Bock
  • 2
 • Annette Berendsen
  • 3
 1. 1.Afdeling Huisartsgeneeskunde en OuderengeneeskundeRijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum GroningenGroningenNederland
 2. 2.Programmaleider Oncologie in de huisartsenpraktijkRijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum GroningenGroningenNederland
 3. 3.Afdeling Epidemiologie, hoogleraar OncologischeRijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum GroningenGroningenNederland

Personalised recommendations