Advertisement

Nazorg en controle voor kanker

 • Daan Brandenbarg
 • Geertruida de Bock
 • Annette Berendsen
Onderzoek

Samenvatting

Inleiding De meeste patiënten komen na een behandeling voor kanker in een traject van nazorg en controle terecht. Door de stijging van het aantal patiënten met kanker en de toenemende overleving komt er steeds meer druk op deze zorg te liggen. In dit literatuuronderzoek beschrijven wij de verwachtingen en voorkeuren van patiënten met betrekking tot deze zorg.

Methode Een literatuuronderzoek op basis van een systematische zoekstrategie in de databases van PubMed, CINAHL en PsychInfo. We hebben de gevonden onderzoeken gescreend en de gegevens van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken verzameld.

Resultaten Na screening hebben we 12 artikelen geïncludeerd. Deze beschrijven gezamenlijk 849 patiënten tussen de 28 en 90 jaar. Patiënten verwachten dat controle gericht is op het opsporen van recidieven. Ze willen veel klinische tests, omdat die hen gerust kunnen stellen. Daarnaast vinden patiënten dat artsen hun tijdens de nazorg en controle voldoende informatie moeten verstrekken en advies moeten geven over hun ziekte en leefstijl. Bovendien verwachten ze psychosociale ondersteuning. Daarbij is continuïteit van de zorgverlener belangrijk.

Conclusie Patiënten lijken na de behandeling voor kanker een grote behoefte te hebben aan klinische tests. De nazorg en controle moeten duurzaam en effectief zijn. de huisarts kan nut en noodzaak van klinische onderzoeken verduidelijken en speelt een rol bij de psychosociale ondersteuning.

Literatuur

 1. 1.
  Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding. Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Amsterdam: KWF Kankerbestrijding, 2011.Google Scholar
 2. 2.
  La Vecchia C, Bosetti C, Lucchini F, Bertuccio P, Negri E, Boyle P, et al. Cancer mortality in Europe, 2000-2004, and an overview of trends since 1975. Ann Oncol 2010;21:1323-60.Google Scholar
 3. 3.
  Harrington CB, Hansen JA, Moskowitz M, Todd BL, Feuerstein M. It’s not over when it’s over: long-term symptoms in cancer survivors – a systematic review. Int J Psychiatry Med 2010;40:163-81.Google Scholar
 4. 4.
  Berendsen AJ, Roorda C, Jansen L, De Bock GH. Patients’ beliefs about the aims of breast cancer follow-up: a qualitative study. Maturitas 2016;91:140-4.Google Scholar
 5. 5.
  Knottnerus A, Wijffels JFAM (redactie). Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn. Amsterdam: KWF kankerbestrijding, 2011.Google Scholar
 6. 6.
  Nationaal Huisartsen Genootschap. Standpunt oncologische zorg in de eerste lijn. 2014; https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-standpunt-oncologische-zorg-de-huisartsenpraktijk. Geraadpleegd op 1 oktober 2017.
 7. 7.
  Miedema B, Tatemichi S, MacDonald I. Cancer follow-up care in New Brunswick: cancer surveillance, support issues and fear of recurrence. Can J Rural Med 2004;9:101-7.Google Scholar
 8. 8.
  Brennan ME, Butow P, Marven M, Spillane AJ, Boyle FM. Survivorship care after breast cancer treatment – experiences and preferences of Australian women. Breast 2011;20:271-7.Google Scholar
 9. 9.
  Kwast ABG, Drossaert CHC, Siesling S. Breast cancer follow-up: from the perspective of health professionals and patients. Eur J Cancer Care (Engl) 2013;22:754-64.Google Scholar
 10. 10.
  Absolom K, Eiser C, Michel G, Walters SJ, Hancock BW, Coleman RE, et al. Follow-up care for cancer survivors: views of the younger adult. Br J Cancer 2009;101:561-7.Google Scholar
 11. 11.
  Cox K, Wilson E, Heath L, Collier J, Jones L, Johnston I. Preferences for follow-up after treatment for lung cancer: -assessing the nurse-led option. Cancer Nurs 2006;29:176-87.Google Scholar
 12. 12.
  Lydon A, Beaver K, Newbery C, Wray J. Routine follow-up after treatment for ovarian cancer in the United Kingdom (UK): patient and health professional views. Eur J Oncol Nurs 2009;13:336-43.Google Scholar
 13. 13.
  Laporte C, Vaure J, Bottet A, Eschalier B, Raineau C, Pezet D, et al. French women’s representations and experiences of the post-treatment management of breast cancer and their perception of the general practitioner’s role in follow-up care: a qualitative study. Health Expect 2017;20:788-96.Google Scholar
 14. 14.
  De Bock GH, Bonnema J, Zwaan RE, Van de Velde CJ, Kievit J, Stiggelbout AM. Patient’s needs and preferences in routine follow-up after treatment for breast cancer. Br J Cancer 2004;90:1144-50.Google Scholar
 15. 15.
  Van Hezewijk M, Ranke GM, Van Nes JG, Stiggelbout AM, De Bock GH, Van de Velde CJ. Patients’ needs and preferences in routine follow-up for early breast cancer; an evaluation of the changing role of the nurse practitioner. Eur J Surg Oncol 2011;37:765-73.Google Scholar
 16. 16.
  Adewuyi-Dalton R, Ziebland S, Grunfeld E, Hall A. Patients’ views of routine hospital follow-up: a qualitative study of women with breast cancer in remission. Psych-Oncology 1998;7:436-9.Google Scholar
 17. 17.
  Sandeman G, Wells M. The meaning and significance of routine follow-up in lung cancer – a qualitative study of patients’ experiences and interpretations. Eur J Oncol Nurs 2011;15:339-46.Google Scholar
 18. 18.
  Lewis RA, Neal RD, Williams NH, France B, Hendry M, Russell D, et al. Follow-up of cancer in primary care versus secondary care: systematic review. Br J Gen Pract 2009;59:e234-47.Google Scholar
 19. 19.
  Roorda C, De Bock GH, Scholing C, Van der Meer K, Berger MY, De Fouw M, et al. Patients’ preferences for post-treatment breast cancer follow-up in primary care vs. secondary care: a qualitative study. Health Expect 2015;18:2192-201.Google Scholar
 20. 20.
  Brandenbarg D, Roorda C, Stadlander M, De Bock GH, Berger MY, Berendsen AJ. Patients’ views on general practitioners’ role during treatment and follow-up of colorectal cancer: a qualitative study. Fam Pract 2017;34:234-8.Google Scholar
 21. 21.
  Damery S, Biswas M, Billingham L, Barton P, Al-Janabi H, Grimer R. Patient preferences for clinical follow-up after primary treatment for soft tissue sarcoma: a cross-sectional survey and discrete choice experiment. Eur J Surg Oncol 2014;40:1655-61.Google Scholar
 22. 22.
  Roorda C, Berendsen AJ, Groenhof F, Van der Meer K, De Bock GH. Increased primary healthcare utilisation among women with a history of breast cancer. Support Care Cancer 2013;21:941-9.Google Scholar
 23. 23.
  Brandenbarg D, Roorda C, Groenhof F, De Bock GH, Berger MY, Berendsen AJ. Primary healthcare use during follow-up after curative treatment for colorectal cancer. Eur J Cancer Care (Engl) 2017. Epub 2016 Oct 10. DOI: 10.1111.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Daan Brandenbarg
  • 1
 • Geertruida de Bock
  • 2
 • Annette Berendsen
  • 3
 1. 1.Afdeling Huisartsgeneeskunde en OuderengeneeskundeRijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum GroningenGroningenNederland
 2. 2.Programmaleider Oncologie in de huisartsenpraktijkRijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum GroningenGroningenNederland
 3. 3.Afdeling Epidemiologie, hoogleraar OncologischeRijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum GroningenGroningenNederland

Personalised recommendations