Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 6, pp 80–80 | Cite as

App voor ecg-meting bij ritmestoornissen

 • Jelle Himmelreich
 • Evert Karregat
Nieuws
 • 134 Downloads

Samenvatting

Huisartsen zien geregeld patiënten met klachten die kunnen passen bij een hartritmestoornis. 1 In slechts een derde van de gevallen kunnen ze een ecg-meting verrichten op het moment dat de klachten zich voordoen. 2 Een nieuwe, handzame app kan de diagnostiek bij hartritmestoornissen verbeteren.

Een handzaam ecg-apparaat gekoppeld aan een app kan de diagnostiek van ritmestoornissen verbeteren.

Bij symptomatische patiënten en bij alle patiënten bij wie u de bloeddruk meet, is het verstandig het hartritme te beoordelen. Zo kunt u ritmestoornissen opsporen, in het bijzonder atriumfibrilleren, omdat er daarbij sprake is van een vijfvoudig verhoogd (en behandelbaar) risico op herseninfarcten. 3 Omdat atriumfibrilleren vaak een paroxismaal karakter heeft, zou u bij een afwijkend ritme direct een ecg moeten kunnen maken. 3 Uw dokterstas zou daarom een gevalideerd en handzaam ecg-apparaat voor ritmediagnostiek moeten bevatten, zodat u zowel tijdens het spreekuur als bij patiënten thuis een meting kunt doen.

Momenteel is er in Nederland één apparaat beschikbaar dat het ecg-signaal direct zichtbaar maakt voor interpretatie door de huisarts. Dit apparaat bestaat uit een plaatje dat de patiënt met twee handen vasthoudt en dat een 1-afleiding-ecg-signaal doorgeeft aan een smartphoneapplicatie. U kunt het ecg direct visueel beoordelen op hartritmestoornissen. De app geeft daarnaast een automatische beoordeling op aanwezigheid van atriumfibrilleren. Bij twijfel kunt u het ecg doorsturen voor cardiologische evaluatie. De ecg-meting kunt u opnemen in het medisch dossier van de patiënt.

De betrouwbaarheid van dit apparaat voor het vaststellen van hartritmestoornissen is nog niet voldoende onderzocht. Wij gaan onderzoek doen naar de testeigenschappen (sensitiviteit en specificiteit) van het 1-afleiding-ecg, waarbij we een tegelijkertijd verricht 12-afleidingen-ecg als referentiestandaard zullen gebruiken. Cardiologen gaan beide ecg’s geblindeerd beoordelen. In een parallel onderzoek zullen we een willekeurige selectie van deze 1-afleiding-ecg’s voor beoordeling aan een aselecte steekproef van huisartsen sturen, om zo de betrouwbaarheid van de interpretatie van de huisartsen met wisselende kennis van ecg’s te onderzoeken. De resultaten verwachten we medio 2018.

Literatuur

 1. 1.
  Zwietering PJ, Kottnerus A, Gorgels T, Rinkens P. Occurrence of arrhythmias in general practice. Scand J Prim Health Care 1996;14:244-50.Google Scholar
 2. 2.
  Zwietering PJ, Knottnerus JA, Rinkens PE, Kleijne MA, Gorgels AP. Arrhythmias in general practice: diagnostic value of patient characteristics, medical history and symptoms. Fam Pract 1998;15:343-53.Google Scholar
 3. 3.
  NHG Werkgroep Atriumfibrilleren. NHG-Standaard Atriumfibrilleren (derde partiële herziening). www.nhg.org.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Arts in opleiding tot huisarts-onderzoekerAMC, afdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland
 2. 2.Huisarts in opleidingAMC, afdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland

Personalised recommendations