Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 5, pp 66–66 | Cite as

Apptip Evernote

  • Annet Sollie
  • Bart Timmers
Nieuws
  • 58 Downloads

Samenvatting

Evernote is een ware digitale schatkist. Met deze app kunt u eenvoudig notities maken, informatie opslaan en delen. Bovendien is de informatie snel terug te vinden, ook na jaren nog. Dat maakt Evernote volgens onze testers tot de handigste medische app voor artsen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Annet Sollie
    • 1
  • Bart Timmers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations