Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 85–85 | Cite as

Alarmbellen bij empathie

  • I.E. Waardenburg, huisarts in Enter
Ingezonden
  • 61 Downloads

Samenvatting

Het artikel van Derksen et al. over empathie deed bij mij alarmbellen rinkelen.1 Het is een typisch voorbeeld van tekentafelgeneeskunde. De auteurs veronderstellen dat je empathie aan kunt leren en dat empathie voor een dokter een conditio sine qua non is.

Literatuur

  1. De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • I.E. Waardenburg, huisarts in Enter
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations