Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 69–69 | Cite as

ESBL-producerende bacteriën

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennistoets
  • 79 Downloads

Samenvatting

Risicofactoren voor dragerschap van extended-spectrumbètalactamase (ESBL)-producerende bacteriën (EPB) zijn onder andere antibioticagebruik en opname in een zorginstelling. Wat is nog meer een risicofactor?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations