Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 6–13 | Cite as

Opioïden na operatie liever kort en krachtig

  • Vincent van Vugt
Nieuws
  • 40 Downloads

Samenvatting

Na een operatie kunnen opioïden beter korter worden voorgeschreven in een hoge dosis dan langer in een lage dosis. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek onder meer dan een miljoen postoperatieve patiënten. Het ophalen van een herhaalrecept en langdurig gebruik na ontslag waren sterker geassocieerd met de ontwikkeling van opioïdenverslaving dan een hoge postoperatieve dosering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Vincent van Vugt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations